KASHTHAK KA KAHAR

Email
Printed
KASHTHAK KA KAHAR
Code: GENL-1041-H
Pages: 32
ISBN: 9789332404472
Language: Hindi
Colors: Four
Author: Haneef Ajhar
Penciler: Dheeraj Verma
Inker: Naresh Kumar
Colorist: Malti Verma
Rs. 25.00
24h.gif

Reviews

Thursday, 06 February 2014
Murti se aajad hokar kasthak ne macha diya hai kahar. Usko har haal me karna hai shaktiman ka ant. Wohi shaktimaan ko rokna hai kasthak ko. Average comics with average artwork as well..
Avinash Tiwari