YUVRAJ

Email
Printed
YUVRAJ
Code: SPCL-0260-H
Pages: 64
ISBN: 9789332409002
Language: Hindi
Colors: Four
Author: Tarun Kumar Wahi
Penciler: Dheeraj Verma
Inker: Rajendra Dhoni
Colorist: N/A
Paper: Plain
Condition: Fresh
Price: Stickered
Rs. 60.00

Reviews

Wednesday, 19 February 2014
wulfano me kobi ka vanshaj lane ke liye guru bhatiki ki 1 aur chal,kaise wo naqamyab hota hai usipe ek kahani aur,nice story and great artwork again
Prince Jindal
Sunday, 09 February 2014
Gururaj Bhatiki iss bar Jane ko apna nishana banate hain. Woh jane ko lady wolf me badal kar uski help se kobi ko wapas wulfano le jana chahte hai. Story mast hai. Artwork accha bana hai.
Prashant Rawat
Sunday, 09 February 2014
its a average comic of kobi and bheriya jaisi kahani iss se pehle mil rahi thi dono ki usse thori kamjor kahani hai but an ok comic
hemant prasad
More reviews