BAHRUPA

Email
Printed
BAHRUPA
Code: SPCL-0331-H
Pages: 80
ISBN: 9789332409712
Language: Hindi
Colors: Four
Author: Tarun Kumar Wahi
Penciler: Aadil Khan
Inker: N/A
Colorist: N/A
Paper: Plain
Condition: Fresh
Price: Printed
Rs. 80.00

Reviews

Thursday, 20 February 2014
This one was fun. A clan that can imposter others. Trying to get a magical power, they get kobi to do this task for them. Nice one.
Prince Jindal
Sunday, 09 February 2014
its a comic of a kabila jisme kisi ka bhi roop me aane ki sakti hoti hai aur yeh 96 pages ki ek super visheshank hai nice one to read
hemant prasad
Sunday, 09 February 2014
kahani kafi achchi hai sath me artwork bhi good hai..isme kuch kabile ke logo me aise shakti hoti hai ki wo jis kisi ka bhi rup dhar sakte hai ..or un logo ko kuch magical power chahiye hota hai jiske ke liye wo kobi ko chunte hai
rajiv choudhary
More reviews