SHUNYA

Email
Printed
SHUNYA
Code: SPCL-0438-H
Pages: 64
ISBN: 9789332410879
Language: Hindi
Colors: Four
Author: Haneef Ajhar
Penciler: Dilip Chaubey
Inker: N/A
Colorist: N/A
Paper: Plain
Condition: Fresh
Price: Printed
Rs. 60.00
Add to wish list

Reviews

Sunday, 09 February 2014
This comics is average in terms of story. The name of the villain is Sunya who uses weapons which looks like Sunya. The story is simple but the artwork is very good.
Prashant Rawat
Saturday, 08 February 2014
Tiranga aur Steel ki 2 in 1 comics... mujhe is ki kahani pasand nahi aayi... mene comics Artwork dekhkar li thi jo ki mujhe pasand aaya.
PREM YADAV
Thursday, 06 February 2014
shunya naam ka villain jab steel and tiranga se takrata hai to uska har hathiyar ek shunya ke rup me hi hota hai ...apne flashback me shunya ke bhi ek emotional story hoti hai jo ki usko shunya banne par vivash kar deti hai
rajiv choudhary
More reviews