SANKI BHAI

Email
Printed
SANKI BHAI
Code: SPCL-2253-H
Pages: 56
ISBN: 9789332413771
Language: Hindi
Colors: Four
Author: Tarun Kumar Wahi
Penciler: Prem, Anu, Rinku
Inker: N/A
Colorist: N/A
Paper: Plain
Condition: Fresh
Price: Stickered
Rs. 50.00

Reviews

Friday, 14 February 2014
I like the story as well as the artwork of this comics
Prince Jindal
Tuesday, 27 December 2011
Yeh tragedy king ki comics mein misaal hai...kahani hai ek aise sanki insaan ki jiske saath bahut badi tragedy ho jaati hai...aur phir woh logon ko pareshaaani mein daalna shuru kar deta hai....aur Gamraj ke takra jaata hai kahani badhiya hai..jaroor padhiye. Strongly Recommended.
YOUDHVEER SINGH